Kvinnegruppe med Bente Vikebø

Dette kurset er for kvinner som ønsker økt livsstyrke og psykisk velvære gjennom utvikling av meningsfulle relasjoner til andre. Gjennom praktisk trening får du mulighet til å øke din selvinnsikt om hvordan du kommuniserer. Bente Vikebø tar på dette kurset i bruk sin brede erfaring innen gestaltpsykologi, qigong og trening/undervisning av psykoterapeuter.

Vi fokuserer både på kropp, pust, følelser og tanker for å oppnå økt selvstøtte og bedre kontakt med deg selv, som utgangspunkt for fruktbar kommunikasjon og kontakt med andre. 

Gjennom praktisk trening får du muligheten til å øke din selvinnsikt om hvordan du kommuniserer. En slik selvinnsikt er en enestående gave. Eksempelvis kan gaven bestå av at du oppdager at din kommunikasjon skaper avstand når du mest av alt ønsker nærhet... Det er selvinnsikten som gjør oss menneskelige. 

Vi strever alle med å etablere og opprettholde nære og givende relasjoner til livspartner, familie og venner. Selve hjørnesteinen i kurset er derfor å erfare hvordan tilstedeværende og meningsfylt samspill med andre gir et urokkelig fundament for livsmening og glede.

Kvinnegruppen går løpende hvert semester. Deltagerne deltar ofte noen semester, mens nye kommer til underveis. Vi tar i mot kun 6 deltagere slik at alle får personlig oppfølging.

Varighet: 2 timer og 30 minutter over 10 ganger.
Pris: Kurset koster kr 6900,-
Betaling: Et ikke refunderbart depositum på kr 1500 betales i forbindelse med påmeldingen. Restbeløpet skal være innbetalt senest 2 uker før kursstart. Betaling til: Bente Vikebø knt.nr. 5291.10.63212


Kursstart vinter/vår 2014: Onsdag 26. februar kl. 17.00 – 19.30. Kurset går over 10 onsdager og avsluttes onsdag 7. mai. Det tas forehold om endringer.

Du melder deg på og er sikret plass på kurset når du både har fylt ut/sendt bestillingsskjemaet nedenfor og betalt depositumet.
 

BESTILLINGSSKJEMA

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Rom for par.