Boken: "'Det er nå du lever" av Eckhart Tolle

"Når vi innser at det er vårt eget sinn som er ansvarlig for vår smerte, med den uopphørlige strømmen av tanker som retter seg mot fortid og fremtid, vil vi finne vårt sanne jeg. Vi kan alle gjenopprette kontakten med vår innerste natur. Da vil vi oppleve fred og harmoni i oss selv og med omverden"

Dette er mer enn en bok. Den formidler en levende energi som du kanskje vil føle når du holder den i hånden.

Pris: kr 230 + eksp. kostn.

Etter at du har fyllt ut og sendt inn bestillingsskjemaet  nedenfor sender vi deg tillitsfullt boken med faktura som forfaller til betaling innen 1 uke.

BESTILLINGSSKJEMA

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Rom for par.