Årsaker til konflikter og krangling i parforhold

I denne artikklen fokuserer vi på hvordan vi kan unngå at bagateller utløser vonde krangler. 
Vi beskriver videre hvorledes intimitetsnivået i parforhold påvirker konfliktsnivået, og at det er viktig å akseptere at parforhold er naturlig krevende for alle par. 

Selv om uenighet og konflikter tilsynelatende handler om banaliteter aktiverer de ofte grunnleggende behov for å bli sett, for kjærlighet og tilhørlighet. Hvis vi evner å erkjenne at det er disse behovene som styrer våre reaksjoner, blir det lettere å selv-regulere krevende følelser som fortvilelse, frykt , sinne eller skam. Da vil vi i mindre grad bli fanget av disse følelsene. Våre reaksjonsmønstre henger dessuten sammen med det følelsesmessige klimaet under oppveksten i vår første familie. Det er først når vi blir kjent med vår egen bagasje at vi kan firgjøre oss fra vår fortid og våre uhensiktsmessige (over)reaksjoner.

Strategien for å unngå disse kranglene om bagateller er å skifte fokus fra hvem som har bidratt mest eller minst o.l., til å annerkjenne de underliggende behovene for tilhørlighet og bekreftelse. Denne selverkjennelsen handler om å bli mer kjent med de såre følelsene som ligger rett under overflaten.  Du styrker deg selv og parforholdet når du evner å kjenne inn og sette ord på disse følelsen. Da blir det også lettere å forstå tilsvarende følelser hos din partner. På denne måten får dere mulighet til å vise hverandre deres sårbarhet som er selve diamanten i parforholdet. Da kan de vonde kranglene omformes til ømhet...

De fleste par vil ofte oppleve at de i fellesskap forsterker motsetningene. Det kalles polarisering. Et vanlig eksempel på polarisering er når den ene inntar en pågående og argumenterende rollle med fortvlelse og bebreidelser, mens den andre blir unnvikende, avvisende og trekker seg unna. Muligheten til å endre dette mønstret ligger i selve erkjennelsen av at begge er likeverig ansvarlig for denne opptrappingen (polarisering), og at både hun og han blir kjent med sine egne mønstre fra oppveksten og de underliggende behov for å bli sett, for kjærlighet og tilhørlighet.

Avstand skaper konflikter. Når nærhet og intimitet er lav øker konfliktene. Når intimiteten øker reduseres kranglingen. Uenighet og motsetninger kan være konstante, men opplevelsen blir helt forskjellig avhengig av intimitetsnivået. Når det er lite intimitet i parforholdet oppstår gjerne en desperasjon etter kontakt. Da kan løsningen (ubevisst) være å starte en krangel. Da blir det i alle fall en form for kontakt!  Resignasjon og livløshet er det motsatte.

Det er krevende å være menneske og det er svært krevende å være par. For alle. Det kommer helt sikkert både gode og onde dager. Det vil komme ytre påkjenninger som sykdom, død, ulykker, tap av arbeid, økonomiske utfordringer osv. Du og din kjære vil også skuffe hverandre. Dette er livet.
Da gjelder det å ikke ”legge sten til byrden”. Hvis dere aksepterer at det er vanskelig å være par blir det lettere å leve i gode og onde dager. Hvis dere har et idyllisert bilde av hvordan parforholdet bør være kan misnøye og krangling ta overhånd.

 

Les mer om Konflikter og krangling i parforhold her:

 

Vil du å lære mer om årsakene til konfliktene i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Vågestykket

Mennesket må våge å se seg selv i øynene - se sannheten om seg selv.

I dette vågestykket skjer en renselse.

Stadig renselse er nøkkelen som åpner døren til hjertets rom.

Vigdis Garbarek