Årsaker til utroskap

I denne artikkelen beskriver vi de grunnleggende relasjonelle årsakene til utroskap. Det handler om at partnerne sammen har skapt så stor avstand fra hverandre at det er blitt god plass til andre. 

La det være sagt med en gang: Det er svært mange former for og årsaker til utroskap, og hver situasjon er unik og krever en unik tilnærming.

Vi velger derfor å ta utgangspunkt i våre erfaringer fra vårt parterapi-arbeid, der vi  fokuserer på utroskap i en relasjonell sammenheng.

Der ser vi at de grunnleggende årsakene til utroskap handler om manglende nærhet og intimitet og for mange uavsluttede konflikter. Dette skaper avstand mellom partnerne som ender med å leve stadig mer parallelle liv.  Avstanden er oppstått som en konsekvens av samspillet mellom partnerne.  Ansvaret kan derfor i prinsippet deles mellom partnerne.  Årsaken ligger som oftest i lav bevissthet og kunnskap om par-kommunikasjon: hvordan dere skaper avstand eller nærhet, hvordan dere avviser hverandre uten å være klar over det, samt manglende evne til ”å lande” konflikter.

I denne sammenheng kan det synes som om det kan være litt tilfeldig hvem av partnerne som har vært utro. Det kunne like gjerne vært den andre.   

Når vi arbeider med utroskap i parterapien står vi således overfor en paradoksal virkelighet. Først er det nødvendig at den som har vært utro åpent og ærlig erkjenner utroskapen og dens fulle omfang. Videre er det viktig at den som har vært utro også setter seg inn i og gir til kjenne sin empati overfor den smerten som partneren går igjennom.

Etter at en slik erkjennelses prosess er tiden inne til å bevisstgjøre årsakene til den grunnleggende avstanden i paret og erkjennelsen av at de begge har ansvar for parforholdets mangel på intimitet.

 

Les mer om Utroskap og sjalusi her:

 

Ønsker du å forstå de vanligste årsakene til utroskap?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Noe vi holdt igjen

Noe vi holdt igjen gjorde oss svake

inntil vi innså at det var oss selv

vi holdt borte i fra

vårt levende land,

og straks fant vi fred i overgivelsen

slik som vi er

vi ga oss selv fullstendig 

Robert Frost