Bevissthet i parforhold: Hvem er jeg og hvem er du?

For å kunne utvikle et bevisst og kjærlighetsfullt parforhold er det nødvendig at partnerne utforsker og får kontakt med hvem de dypest sett er. Denne individuelle bevissthetsreisen kan beskrives i tre trinn.

  • Hvem er jeg ikke. Gjennom en intellektuell forståelse kan jeg ekskludere mange misforståelser om hvem jeg er: Jeg er ikke min utdannelse, mitt arbeid eller de rollene jeg har. Jeg er heller ikke mine meninger eller hva andre mener om meg. Jeg er ikke en gang mine tanker, følelser, stemninger eller humør. De kommer og går. Hvem er jeg da:
  • Hvem er jeg. Neste fase er at jeg kan erfare gjennom selv-observasjon hvem jeg er: Jeg er den som opplever at jeg tenker, den som opplever mine følelser, stemninger og humør. Jeg er min hvilende oppmerksomhet som opplever alt dette. Det vil si at jeg er min væren (human beeing) som opplever: Jeg er. 
  • Hvem jeg er dypest sett. Det er imidlertid gjennom de kroppslige følelsene jeg får den genuine opplevelse av hvem jeg er. Jeg kommer i nærkontakt med meg selv og hvem jeg er når jeg opplever varme i brystet, et stikk i magen, tårer i øynene og føler meg sårbar. Når du viser din sårbarhet viser du din menneskelighet og kommuniserer dypt og sannferdig. Når du ikke viser din sårbarhet kommuniserer du ikke. 
    Som samlivsterapeuter er vi privilegert til å oppleve på nytt og på nytt at den største ”diamanten” i parforholdet er den nakne og hudløse sårbarheten. Sårbarheten bringer oss i kontakt med vår grunnleggende natur som er kjærlighetsfull. Når to mennesker er i kontakt med hvem de dypest sett er og sin kjærlighetskraft, vil reisen mot det bevisste og kjærlighetsfulle parforholdet starte. God parkommuniskasjon innbeærer at du tar av deg masken og viser deg frem slik du er.

 

 

Les mer om Det bevisste parforhold her:

 

Ønsker du å øke din bevissthet i ditt parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Den som har et ansikt å tape har en maske å miste

Du skal vite at masker gir en falsk frihetsfølelse. Under hersker utryggheten.

Ved stadig å ta masken i bruk, gir du den næring. Den vokser seg fastere og fastere. Tilslutt tror du selv den er deg.

Kjenner du ensomheten bak masken, kjenner du sorgen over at ingen noen gang får kjenne det virkelige deg.

Vet du at du frarøver verden en mulighet til berikelse når du ikke viser ditt ansikt. Du er den vi alle venter på, den som ved sin egen forløsning forløser verden. Dette er vår alles mulighet, å forløse oss selv og stå frem som det virkelige Mennesket.

 

Vigdis Garbarek