Det bevisste parforhold

Det viktigste skrittet til et bevisst og kjærlighetsfullt parforhold er å de-identifisere deg med sinnets evige tankestrøm av forestillinger, dømming, meninger og grubling. Hver gang du klarer å skape en pause i tankestrømmen og virkelig oppleve hva du ser, hører og føler vil din bevisthet styrkes. Kjærlighetens arena er i denne pausen.

For å kunne utvikle et bevisst og kjærlighetsfullt parforhold er det viktig at partnerne hver for seg og sammen utforsker hvem de dypest sett er. I  artikkelen ”Bevissthet i parforholdet: hvem er jeg og hvem er du” er denne individuelle bevissthetsreisen beskrevet i tre trinn.
 
I artikkelen ”Hvordan vår bagasje påvirker parforholdet” beskriver vi hvorledes våre historiske følelses-sår kan forbli ubevisst og forårsake vonde konflikter, maktkamp og avstand. 
Alternativet er å arbeide med utvikling av parforholdet og bevisstgjøre hvorledes hans og hennes historiske mønstre og følelses-sår påvirker parforholdet i dag.  Veien til fordypelse av kjærligheten i parforholdet  går gjennom at begge erkjenner egne historiske sår med tilhørende reaksjoner. Fordypelsen skjer når begge tar ansvar for egen bagasje og tilhørende reaksjoner, samtidig som dere anerkjenner og utrykker egen sårbarhet i stedet for automatisk å gå til irritasjon og sinne.
Magien oppstår når dere evner å ta i mot og møte hverandres sår-barhet i visshet om at det eneste som egentlig teller er det dere gjør for hverandre.

I artikkelen "Sjekk ut tolkninger før dere konkluderer hverandre" beskriver vi hvorledes vi tolker og vrir virkeligheten for å skape egen komfort, mening og orden for oss selv. Du kan med andre ord ikke stole på tolkningene dine.  Det er derfor er svært viktig at du sjekker ut dine tolkninger av din partner før du konkluderer - og ta svaret du får på alvor.

 

Les mer om Det bevisste parforhold her:

 

Ønsker du å bli mer bevisst i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Noe vi holdt igjen

Noe vi holdt igjen gjorde oss svake

inntil vi innså at det var oss selv

vi holdt borte i fra

vårt levende land,

og straks fant vi fred i overgivelsen

slik som vi er

vi ga oss selv fullstendig 

Robert Frost