Følelser i parforholdet - 150 vanlige følelsesord

Akkurat som vi må lære bokstavene i alfabetet og navnet på de forksjellige fargene, trenger vi å trene opp evnen til å kjenne og sette ord på følelsene våre.

Noen guttebarn og noen jentebarn er så heldige å bli bekreftet på følelsene sine og lærer at det er naturlig å både kjenne og utrykke følelsene sine. Andre får lite hjelp til å lære seg "følelsesalfabetet".
I vårt par-arbeid får vi ingen holdepunkter for at følelseskompetanse i form av evnen til å kjenne og uttryke egne følelser er typisk kjønnsbasert.  

Kulturelt er det høy prioritet på våre mentale ferdigheter slik at ordene ofte får forrang i forhold til følelsene. Identifikasjonen med tankevirksomheten får mange mennesaker til å oppfatte at de ER tankevirksomheten sin. Det er trist. Vi er jo så mye mer enn tankene våre!

Denne overdrevne identifikasjonen med tankevirksomheten er kanskje også årsaken til at par som sliter med konflikter ofte orienterer seg mer mot fakta enn mot følelsene. Da blir fokus på hva som er riktig eller galt, sant eller usant, mer enn på hva som skaper god eller dårlig stemning, på forsoning og nærhet.
Realiteten er at virkeligheten oppleves ulikt etter eget ståsted og bakgrunn. Det inbærer at det ofte finnes flere likeverdige sannheter og at begrepet "fakta" ikke er så bestandig som vi vil ha det til.

Når du imidlertid kjenner varme i brystet eller et stikk i magen er det en sannhet som du kan stole på!

En slik ekte innenfra og kropslig basert følelse må ikke forveksles med tanke-baserte følelser. Det er for eksempel fullt mulig å tenke på at noe alvorlig kommer til å skje med egne barn og derigjennom påføre seg selv en følelse av redsel og fortvilelse. En slik tankebasert følelse er uekte fordi den er uten rot i virkeligheten.

Det kan således være nyttig for oss alle å kvalitetssikre både følelser og tanker: Trenger jeg å holde fast ved denne tanken/sanheten/meningen eller kan jeg la den fare? Trenger jeg å holde fast ved denne følelsen/bekymringen eller kan jeg la den fare?

Det er også vanlig at følelser som lykkelig, trygg og opplagt har "større verdi" enn følelser som fortvilet, skamfull og utmattet. Vi vil derfor gjerne undertrykke de vanskelige følelsene. Da vil vi på sett og vis også undetrykke de gode følelsene og få et mer begrenset følelsesliv. Det blir som å ta en "psykologisk lykkepille" som kan gi oss beskyttelse mot ubehag, men som også gjør oss mindre levende og virker begrensende på kjæreste følelsene.

I parterapien hjelper vi parene til å trene på "følelsesalfabetet" ved å kjenne inn og uttrykk de følelsene som oppstår under kommunikasjonstreningen. Dette arbeidet er nødvendig hvis paret ønsker å øke gnisten og kjæreste-følelsene i parforholdet.

Klikk her for å få opp 150 vanlige følelsesord

 

 

Les mer om Kjærlighet - hvordan få gnisten tilbake i parforholdet her:

 

Ønsker du hjelp til å forbedre kommunikasjonen i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Hjertets tale

Vær stille min Tanke

så jeg kan høre mitt Hjertets tale 

Vigdis Garbarek