Hva er forelskelse?

Denne artikkelen gir dere innsikt i forelskelsens psykologi og årsaken til de herlige følelsene. Vi beskriver også hvorledes forelskelsen etter vært fases ut, og hvordan dere kan utvikle og fordype kjærligheten for å få gnisten tilbake i forholdet.

Vi har alle utviklet noen egenskaper på bekostning av andre egenskaper. Vi kan f.eks. ha utviklet en evne til dybde og seriøsitet, mens evnen til humor og letthet er mindre utviklet. Når vi så møter en annen som sprer glede og energi med sin humor kan det oppleves som vi plutselig får tilgang til denne egenskapen selv og vi føler oss mer livlig og hele. Også den andre har underutviklede områder som finner sin utviklede motsats hos deg. Paret kommer sammen og danner en perfekt enhet. Denne plutselige selvrealiseringen er en herlig følelse: Vi kaller det forelskelse!

Etter en stund brytes imidlertid enhets og helhetsfølelsen, ofte innenfor det området som en selv ikke har utviklet. Partnerens humoristiske og sosiale egenskaper har også en skyggeside: Spøke bort alvorlige spørsmål eller å være morsom på andres bekostning. Så den egenskapen som du innledningsvis satte så pris på, fører nå til irritasjon. Du irriterer deg over din partners humor også fordi du selv har et ambivalent forhold til denne mindre utviklede egenskapen hos deg selv.

Dette er den vanskeligste fasen i alle parforhold: Å skifte fokus fra hva din partner gjør bra eller dårlig til å ta eierforhold og ansvar for hva du selv gjør bra eller dårlig. Når du utvikler din egen form for humor, trenger du verken å like eller mislike din partners humor – du kan leve med begges. Og du vet at det er din partners ansvar å forholde seg til sin humor og du til din.

Du har tatt eierskap og vedkjenner deg denne egenskapen hos deg selv og har sluttet med å projisere den over til din partner. Et sunt parforhold preges av at den enkelte selv arbeider med å bevisstgjøre egne ”mørklagte” områder, i stedet for å vanemessig overlate dette temaet til partneren (å ta seg av humoren i forholdet).

 

Les mer om Kjærlighet - hvordan få gnisten tilbake i parforholdet her:

 

Ønsker du å lære mer om forelskelse ?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Jeg holder ditt hode

Jeg holder ditt hode

i mine hender, som du holder

mitt hjerte i din ømhet

slik allting holder og blir

holdt av noe annet enn seg selv

Slik havet løfter en sten

til sine strender, slik treet

holder høstens modne frukter, slik

kloder løftes gjennom kloders rom

Slik holdes vi begge av noe

og løftes

dit gåte holder gåte i sin hånd

Stein Mehren