Hva kjennetegner god parkommunikasjon

God par-kommunikasjon kjennetegnes med at dere opplever nærhet. For at det skal oppstå nærhet dere i mellom må hver av dere evne å være i kontakt med egen kropp og egne følelser her og nå. Først når dere er i kontakt med dere selv kan det oppstå kontakt og nærhet med hverandre. Det må være noen hjemme.
Øyeblikket er kjærlighetens arena. Du kan kun kjenne kjærestefølelsene dine i dette øyeblikket - ikke for en stund siden eller om en stund. Kun nå.

For at det skal oppstå nærhet dere i mellom er det viktig at hver av dere evner kontakt med egne følelser, kroppsfornemmelser og tanker.  Først når dere har nærhet og kontakt til dere selv kan det oppstå nærhet og kontakt med hverandre.

God pardialog kjennetegnes ved at dere ærlig og åpent deler deres egne tanker og følelser om et felles tema uten for mange avsporinger.
Forestillinger om hverandre utrykkes som spørsmål som besvares, slik at dere påvirker hverandre i stedet for å konkludere hverandre.

God par-kommunikasjon kjennetegnes også ved at dere skifter fokus på hva partneren gjør eller ikke gjør til å ta ansvar for hva du selv gjør. Når du tar ansvar for egne handlinger, følelser og reaksjoner styrker du deg selv og parforholdet. Når du skylder på din partner svekker du deg selv og parforholdet. Et sunt parforhold preges av at den enkelte selv arbeider med å bevisstgjøre egne ”mørklagte” områder. Å se seg selv i øynene og se sannheten om seg selv er et vågstykke. I dette vågestykke skjer en renselse som åpner døren til hjertets rom.

Hvis dere skal lykkes med å forbedre deres par kommunikasjon er det også nødvendig å fullt ut akseptere at dere er forskjellige og at dere ofte opplever de samme situasjonene helt forskjellig. Da blir oppgaven for en liten stund å ta den andres virkelighet på alvor ved å anerkjenne at den er unik og sannferdig. Da kan du til slutt si:  ”Nå skjønner jeg mye bedre hvordan det er å være deg, selv om det er helt annerledes for meg”. Når dere tar hverandres unike virkelighet på alvor kan dere etter hvert gi slipp på de endeløse konfliktene som handler om å ha rett!

 

Les mer om Kommunikasjon i parforhold her:

 

Ønsker du å forbedre kommunikasjonen i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Ett er nødvendig

Ett er nødvendig - her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv

Gå inn i mørket
og puss sotet av lampen.

Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

 

Hans Børli