Hvordan konflikter eskalerer i parforhold

I denne artikkelen beskriver vi trinn for trinn hvilke mekanismer som fører til at konflikter ofte eskalerer og kommer ut av proporsjoner i par-forhold. Vi beskrive også gode strategier for å hindre eller komme ut av de vonde konfliktene.

De fleste par vil oppleve at uenighet om relativt trivielle forhold ofte eskalerer til vonde konflikter uten at de skjønner hvordan de gjør det. Vi skal her beskrive noen faser som gir innsikt i hvorfor kranglingen kommer ut av proporsjoner, og hvilke strategier som hver av dere selv kan iverksette for å stoppe eskaleringen:

 1. Det oppstår en uenighet mellom dere. 

  Strategi: Her har dere muligheten til å lytte til hverandre og holde dere til innholdet i uenigheten for så å kunne si: ”Nå skjønner jeg mye bedre hvordan det er å være deg, selv om det er helt annerledes for meg”.  Dere respekterer hverandres virkelighet og velger å være uenige. Hver av dere føler et ubehag (p.g.a. uenigheten) som dere klarer å ballansere i dere selv.
   
 2. Hver av dere opplever en sterkere følelse av ubehag og dere gir hverandre skylden for egen smerte gjennom å personifisere motsetningene. Gjennom personlig anklager (du skal alltid/aldri osv.) eskalerer dere den opprinnelige håndterbare motsetningen til en følelsesladet konflikt: Jeg lider og det er din skyld.

  Strategi: Hver av dere aksepterer at egen følelse av ubehag er naturlig og skyldes den opprinnelige motsetningen (også naturlig). Hver av dere tar ansvar for ubehaget gjennom bevisst å ikke legge det over på den andre. Dere aksepterer at det å romme og håndtere eget ubehag tar tid og er krevende. 
  Det handler både om å tåle ubehaget og samtidig ikke miste seg selv inn i dette ubehaget:
  ”Jeg har det vondt og krevende og jeg er den som opplever denne smerten akkurat nå – og den er mitt eget ansvar”. For å unngå å miste deg selv inn i ubehaget kan det være fruktbart å rette oppmerksomheten utenfor deg selv ved at du fokuserer på hva du ser og hva du hører. Da får du muligheten til å etablere en trygg havn. 
  Derifra er strategien å kjenne inn sine egne følelser å dele disse med din partner: ”Jeg føler meg ensom, jeg mister energien, jeg føler et sterkt ubehag og jeg er desperat etter å skylde på deg” eller lignende. 
  Og dere velger begge å innse at eget sinn og tankevirksomhet ofte ikke er å stole på i denne situasjonen. At sansene er ditt anker og din trygge havn. Oppgaven for hver av dere er altså å finne ut hvordan dere selv kan balansere eget ubehag.
   
 3. Ubehaget øker til harde vonde følelser og fiendtlighet oppstår. Den opprinnelige uenigheten er ute av fokus. Kranglingen eskalerer til en maktkamp med sort hvitt argumentasjon, høy stemmebruk, slemme karakteristikker og det settes spørsmålstegn om selve parforholdet. Dere er nå så identifisert med følelsene redsel (grunnfølelse) og sinne/raseri (erstatningsfølelse) at dere mer eller mindre har mistet dere selv inn i disse følelsene. Det innebærer at dere hverken ser (blind) eller hører hverandre (døv). 

  Strategi. Det finnes alltid en liten lysstråle av bevissthet om at dette går galt av sted og at tiden er inne til å komme til sans og samling. Dere vet at hver av dere er ansvarlig for å ta denne innsikten i bruk. En nærliggende strategi er å ta en time-out. Bryt ut av ditt eget ”følelsesbur” og si: ”Nå må vi roe oss ned og ta en time-out. Jeg går ut i parken og kommer tilbake om en halvtime. Er det ok?”.
   
 4. Psykisk eller fysisk vold. En form for galskap råder og dere utsetter hverandre for en eller annen form for psykisk eller fysisk vold. Dette klarer dere ikke å håndtere selv. Dere trenger hjelp.

  Strategi: Dette er en såkalt episodisk partnervold der begge parter er mer eller mindre psykisk/fysisk voldelige. Årsaken til volden ligger i samspillet mellom partene. Dere trenger hjelp utenifra i form av parterapi.

  Dette må ikke forveksles med mishandling der den ene kontrollerer partneren gjennom trusler, ydmykelser og vold. Da er det ikke paret som trenger terapi, men den partneren som slår. Overgriperen trenger behandling og blant annet trening på sinnemestring. Parterapi er uegnet for behandling for denne type vold.

 

Les mer om Konflikter og krangling i parforhold her:

 

Vil du å unngå at konflikter eskalerer i parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Frykt og tillit

Frykt banket på døren

tillit åpnet

det sto ingen utenfor