Hvordan takle destruktive konflikter i samlivet

I denne artikkelen beskriver vi hvordan par kan takle destruktive konflikter. Følelses-sår og uhensiktsmessige mønstre fra vår første familie vil påvirker parforholdet i form av ubehag og overreaksjoner. For å unngå repeterende og vonde konflikter er det nødvendig å starte en bevissthetsprosess der hver av dere klarer å skille mellom de følelser og reaksjoner som er adekvat i forhold til situasjonen og de overreaksjoner som handler om aktivering av sår som oppsto lenge før dere traff hverandre. 

Vi har alle følelsesmessige sår og uhensiktsmessige mønstre fra vår første familie. En svært sentral årsak til de vonde konfliktene i parforhold er de historiske følelses-sår som aktiveres uten at partnerne er klar over det. Da skapes det sterke følelser og overreaksjoner som ikke er adekvat i forhold til situasjonen. Konflikten eskalerer og kommer helt ut av proporsjon i forhold til den opprinnelige uenigheten. Sårene har overtatt. Dere gir hverandre skylden for ubehaget og den psykiske smerten til tross for at det handler om aktivering av gamle sår som oppsto lenge før dere traff hverandre.

I stedet for å kjenne inn de såre grunnfølelsene hopper partnerne rett over til (den lettere tilgjengelige) sekundær følelsen sinne eller raseri.

Spesielt der både hennes og hans sår ”kræsjer” oppstår de vonde konfliktene.

Din partner vil ha noen av de samme negative egenskapene som dine foreldre og vis a versa. Dette skaper naturlig nok konflikter i parforholdet. Noen ganger vil du til og med (ubevisst) forveksle din partner med en av dine foreldre. Da hverken ser heller hører du din kjære. Det er som om din mor/far som sitter foran deg.

Disse beskrivelsene tilhører det ubevisste parforholdet.  Så lenge partnerne ikke er klar over disse prosessene vi de historiske følelses-sårene skape smertefulle og destruktive konflikter. På nytt og på nytt.

Den eneste veien ut er å starte en møysommelig bevissthetsprosess for å omforme og helbrede historiske sår og tilhørende uhensiktsmessige mønstre. Da vil de destruktive konfliktene i all hovedsak fases ut. Parforholdet, ja selve livet,  får en dypere mening og kjærligheten fordypes.

Under tittelen ”Det bevisste parforhold” har vi skrevet en artikkel om ”Hvordan vår bagasje påvirker parforhold”. Der har vi utførlig beskrevet den bevissthets prosessen som skal til for å fase ut de destruktive konfliktene og omforme disse til en fordypning av kjærligheten.

 

Les mer om Konflikter og krangling i parforhold her:

 

Trenger du hjelp til å takle destruktive konflikter i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Tilgivelse

Å tilgi er å huske,

at ingen er perfekt.

At hver av oss sier ting vi skulle

ønske vi ikke hadde sagt.

At vi alle kan glemme at kjærlighet

er viktigere enn å ha rett.

 

At vi er så mye mer enn våre feil.

At vi ofte er vennlige og omsorgsfulle.

At å akseptere din kjæres feil, kan hjelpe deg til å akseptere dine egne.

Å tilgi er å huske, at sjansen er ganske

høy for at du snart trenger å bli tilgitt selv.