Hvordan takle sjalusi i parforhold

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan takle sjalusi i parforholdet. Da er det viktig å skille mellom den naturlige sjalusi og når sjalusien blir altoppslukende og i uttakt med virkeligheten.
Den naturlige sjalusien er en del av vårt følelsesliv der det er viktig å akseptere at gode og vonde følelser er likeverdige og nødvendig for å føle seg levende. Sjalusi er således både smertefult og naturlig og kan bidra til et levende parforhold.

Du takler din egen sjalusien ved å ta ansvar for følelses-ubehaget uten å legge det over på din patner. Du kan velge å møte og puste inn den smertefulle sjausi-følelsen. Når du virkelig har mot til å gå inn i denne smerten får du mulighet til å komme i kontakt med din egen sårbarhet. Denne sårbarheten er en viktig ressurs og hjelper deg å komme i kontakt med den du virkelig er. Når du byr på deg selv og din sårbarhet viser du et stort følelsesmessig mot. 

 

Sjalusi er en naturlig følelse samtidig som den kan være smertefull.  Å bære sin egne smertefulle følelser handler om å være et modent voksent menneske.

I vår kultur har vi bestemt oss for at følelsene våre rangeres langs en loddrett akse der de gode følelsene som glad, tilfreds og lykkelig rangerer høyest på skalaen, mens følelser som smerte, sorg, sint og sjalu rangeres nederst på skalaen. Det innebærer at de lavest rangerte følelsene betraktes som uønsket. Det fører til at vi prøver å unngå disse følelsene eller rett og slett stenger de av. Da vil de gode følelsene reduseres tilsvarende og vi får et flatere følelses register. Vi blir rett og slett mindre levende.

Det kan derfor være hensiktsmessig å betrakte følelsene som en rekke på en vannrett linje der alle følelsene er likeverdige, funksjonelle og får oss til å føle oss mer levende.

Den sunne og adekvate sjalusien
Når vi forholder oss til følelsen sjalusi i et slikt likeverdig horisontalt perspektiv blir det lettere å forstå hvorledes den naturlige og krevende sjalusi-følelsen også representerer en livlighet og dynamikk inn i parforholdet. Sjalusi kan for eksempel mobilisere kamplyst der vi virkelig tar frem en kraft som viser at partneren og parforholdet er viktig og kjempe for. Sjalusi inngår også naturlig i et sosiologisk perspektiv i forhold til hierarki, flokkdannelse, beskyttelses behov m.v.

Selv om det ikke skulle være snakk om utroskap, vil partnerens åpenbar fasinasjon av en annen, naturlig utløse en sterk sjalusi-følelse og usikkerhet. Følelsene som oppstår i slike situasjone er således både smertefulle, adekvate og sunne i forhold til situasjonen. En mulig adekvat handling vil være å dele følelsene med partneren, snakke åpent ut om situasjonen og om fortsettelsen. Det motsatte vil være resignasjon eller hjelpeløshet.

Hvordan takle den sunne og adekvate sjalusien
Du er ansvarlig for følelsene dine. Du starter derfor med å erkjenne sjalusi-følelsen i deg og at dette er en naturlig, men smertefull følelse. Legg merke til hvor krevende det er å kjenne smerten og ubehaget uten å legge ansvaret over på din partner.

I stedet for å unngå følelsen ved å overføre den til din partner eller feie den under teppe, kan du velge å møte og puste inn den smertefulle opplevelsen. Når du virkelig har mot til å gå inn i smerten kan du erfare at den avtar i styrke.

Når du på denne måten blir eier av din egen sjalusi-smerte får du også muligheten til å komme i kontakt med din egen sårbarhet. Denne sårbarheten er en viktig ressurs og viser ditt sanne jeg. Når du byr på deg selv og din sårbarhet viser du et stort følelsesmessig mot som trolig vil berøre din kjære.

Sykelig sjalusi
Det finnes ikke noen klare grenser for når sjalusien er naturlig og adekvat og når den blir usunn. De fleste av oss kan vel kjenne igjen en brennende og altoppslukende sjalusi, samtididig som vi vil ha oss frabedt å bli stemplet som syk.

Vi skal derfor passe oss vel for å benevne andre mennesker som sykelig sjalu.

På et eller annet nivå blir det imidlertid åpenbart at sjalusi-følelsen ikke er adekvat i forhold til virkeligheten og at følelsene tar overhånd. Den sjalu partneren mister seg selv inn i  sin egen sjalusi-smerte og fantasier, og mister derfor evnen å se eller høre den andre. Sjalusien blir usunn når den går over fra såkalt episodisk adekvate hendelser, til fikserte følelser der kontrollbehov og tvangstanker blir fremtredende.

Hvordan takle sykelige sjalusi
Når sjalusien blir altoppslukende og fantasier eller tvangstanker brukes til å kontrollere partneren gjennom overvåking og trusler, er det ikke paret som trenger hjelp, men partneren med den usunne sjalusi.

 

 

Les mer om Utroskap og sjalusi her:

 

Ønsker du hjelp til å takle sjalusi i parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Frykt og tillit

Frykt banket på døren

tillit åpnet

det sto ingen utenfor