Hvordan unngå skilsmisse

Det er like mange måter å være par på som det er parforhold. Noen par lever et livslangt kjærlighetsfullt samliv, der de også håndtere parforholdets krevende motsetninger med en aksept av at livet er krevende. Noen par lever som søster og bror, noen er sammen på grunn av økonomi eller trygghet, noen fordi de er redd for å være alene og atter andre lever som hund og katt der krangling og kjefting er dagligdags.
Vi som samlivsterapeuter er opptatt av å ikke ha noen meninger om et par bør gå fra hverandre eller ikke. Vi har ingen gudommelig autoritet om hvordan mennesker skal leve sine liv.
Unntaket er når det foreligger mishandling der den ene partneren kontrollerer  den andre gjennom trusler, ydmykelser og vold. 
 
Mange par som kommer til oss i befinner seg i en krise. Et parforhold i krise preges vanligvis av stor avstand og lav tillitt. De er ensomme og opplever ofte desperasjon eller resignasjon der nag og taushet preger atmosfæren. Den ene eller begge er kanskje i tvil om de kan fortsette, men de ønsker å prøve:
 
Dette er par som vil, men ikke får det til. 
Når paret er villig til å investere sin sårbarhet, sin tid og penger på parforholdet er det mye vi kan hjelpe dem med. Vår erfaring er også at mange par lykkes i å finne tilbake til kjærligheten og hverandre når viljen til å arbeide med parforholdet (ofte for første gang) er til stede. En krise er som kjent også ofte nødvendig for å få til endring av uhensiktsmessige mønstre.
 
Mange par overveier å holde sammen på grunn av barna. Heller ikke her er det mulig med genrelle råd siden alle familiekonstallasjoner, barn og foreldre er forskjellige og reagerer forskjellig.
Det vi imidlertid vet er at barn som opplever mye konflikter og krangling mellom foreldre har mye større risiko for å få psykiske og sosiale problemer enn viss relasjonen mellom foreldrene er mer harmonisk. Ett eksempel er at barna ikke får noe forbilde og egen-kompetanse på hvordan de skal avslutte en konflikt og legge den bak seg. Dette er en grunnleggende relasjons-ferdighet som alle barn fortjener å lære. Ut i fra barnas beste kan det således hevdes at foreldre med mye konflikter og uvennskap bør skille lag.
Eller kanskje tiden er inne til å arbeide med parforholdet og øke kompetansen på hvordan dere kan forsones? Det er et krevende arbeid. Potensialet er et bedre liv for dere selv og for barna deres.
 
Ut i fra vårt arbeid med mange par-forhold i krise, har vi i artikkelen nedenfor beskrevet gode strategier for hvordan par kan lykkes med å finne tilbake til hverandre.

 

Les mer om Hvordan unngå skilsmisse her:

 

Ønsker du hjelp til å håndtere en krise i parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Den som har et ansikt å tape har en maske å miste

Du skal vite at masker gir en falsk frihetsfølelse. Under hersker utryggheten.

Ved stadig å ta masken i bruk, gir du den næring. Den vokser seg fastere og fastere. Tilslutt tror du selv den er deg.

Kjenner du ensomheten bak masken, kjenner du sorgen over at ingen noen gang får kjenne det virkelige deg.

Vet du at du frarøver verden en mulighet til berikelse når du ikke viser ditt ansikt. Du er den vi alle venter på, den som ved sin egen forløsning forløser verden. Dette er vår alles mulighet, å forløse oss selv og stå frem som det virkelige Mennesket.

 

Vigdis Garbarek