Ikke-verbal kommunikasjon i parforhold

Bruk sansene i kommunikasjonen. Tanker og ord bringer dere bort fra hverandre og inn i fortid eller fremtid. Øyekontakt, kroppsspråk og berøring utgjør den viktigste delen av den nære par-kommunikasjonen. Sansing bringer oss inn i nuet som er kjærlighetens arena.

Studier viser at ikke-verbal kommunikasjon som øyekontakt, kroppsspråk og berøring utgjør en overveiende del av kommunikasjonen mellom mennesker.

Hvis du ønsker en intim og meningsfylt kommunikasjon med din nærmeste er det viktig å være klar over at det bare kan oppstå i nuet. Ved å ta sansene i bruk bringer du deg selv inn i øyeblikket som er kjærlighetens arena. Akkurat som du ikke kan kjenne det forrige eller det neste pust kan du heller ikke kjenne kjærestefølelsene dine for en stund siden eller om en stund. Tanker og ord bringer oss til fortid og fremtid og bort i fra den nære kommunikasjonen som kan oppstå her og nå.

Det er egen tankevirksomhet og vårt eget sinn som i hovedsak skaper vår smerte og vår ensomhet.

"Lose your mind and come to your senses". Hvis dere virkelig ønsker en god og nærværende kommunikasjon er det viktig å være klar over hvordan dere saboterer dere selv ved å legge tanker, meninger og forestillinger mellom dere, og hvordan dere ”forlater hverandre” ved å gå til tankene.
Det er fullt mulig å ”hoppe over sansene” ved å se uten å se,  høre uten å høre, føle uten å føle og berøre uten å bli berørt. Dette ”filteret” som ligger i mellom er ”de automatiske tankene” som uopphørlig kommer og går. Denne tankevirksomheten er en helt naturlig del av det  å være menneske. Det er selvfølgelig ikke noe galt i å ha eller dele disse tankene.

Du trenger bare å være klar over at du også noen ganger kan velge å stole på sansene. Da kan dere oppnå den nærheten som dere begge lengter etter.

Når så stor del av vår kommunikasjon går via øyekontakt, kroppsspråket og berøring er det viktig å bli mer oppmerksom på disse språkene hos deg selv og din partner: Hva er budskapet når pusten blir hurtigere, kroppen urolig, øynene ser bort eller hodet blir tungt. Eller kan jeg lytte til det språket som akkurat nå forteller meg om varmen i brystet når jeg ser på deg?

 

Les mer om Kommunikasjon i parforhold her:

 

Vil du lære mer om ikke-verbale kommunikasjonen i parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Hjertets tale

Vær stille min Tanke

så jeg kan høre mitt Hjertets tale 

Vigdis Garbarek