Konflikter og krangling i parforhold

Her finner du artikler som omhandler konflikter og krangling i parforhold.

I artikkelen ”Sunne forskjeller og konflikter i parforhold” beskrive vi hvorledes konflikter er nødvendig i alle modne par-relasjoner, samtidig som vi også viser gode strategier og verktøy for å håndtere konflikter.
 
I artikkelen ”Årsaker til konflikter og krangling i parforhold” fokuserer vi på hvordan vi kan unngå at banale uenigheter i hverdagen utløser vonde krangler. 
Vi beskriver også hvorledes intimitetsnivået i parforhold påvirker konfliktsnivået.
 
Vi beskriver også viktigheten av å akseptere at parforhold er krevende for alle par. Hvis dere har et idyllisert bilde av hvordan parforholdet burde være vil dette i seg selv gi grobunn for misnøye og krangel. 
 
I artikkelen ”Hvordan takle destruktive konflikter i parforholdet” viser vi hvordan følelses-sår og uhensiktsmessige mønstre fra vår første familie påvirker parforholdet i form av ubehag og overreaksjoner. For å unngå repeterende og vonde konflikter er det nødvendig å starte en bevissthetsprosess der hver av partnerne klarer å skille mellom de følelser og reaksjoner som er adekvat i forhold til situasjonen, og de overreaksjoner som handler om aktivering av sår som oppsto lenge før hun og han traff hverandre.

I artikkelen ”Hvordan konflikter eskalerer i parforhold” beskriver vi trinn for trinn hvilke mekanismer som fører til at konflikter ofte eskalerer og kommer ut av proporsjoner. Vi beskrive også gode strategier for å hindre eller komme ut av de vonde konfliktene.

 

Les mer om Konflikter og krangling i parforhold her:

 

Ønsker du å redusere konflikter i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Frykt og tillit

Frykt banket på døren

tillit åpnet

det sto ingen utenfor