Mistet følelsene? Hvordan bevare kjærligheten?

Gresset er grønnest der man vanner det!
Kjærlige følelser er noe du har mens å elske er noe du gjør. Den beste måten å få gnisten og kjærestefølelsen tilbake er derfor å gjøre kjærlige handlinger. Gode kjærlige handlinger  er å ta sansene i bruk med øyekontakt, lytte uten å tolke, holde hånden eller stryke din kjære på kinnet.

Kjærlige følelser er noe du har. Det er de intense stikkene av kjærlighet, begjær eller savn som vi noen ganger kan bli fylt av, som tilsier at vi elsker partneren vår. Hvis det er lenge siden vi har følt det slik, trenger det likevel ikke å bety at kjærligheten har gått tapt. Det kan like gjerne skyldes at vi har kommet inn i et spor hvor vi tar hverandre for gitt eller har begynt og distansere oss fra hverandre.

Å elske er noe du gjør. Den beste måten å gi næring til kjærligheten på, er å gjøre kjærlige handlinger. Det dreier seg om å bevisst velge oppmerksomt nærvær i hverdagen. At du tar i bruk sansene ved å ta øyekontakt og virkelig se din partner uten å legge et slør av tanker, forestillinger og meninger mellom dere. At du virkelig hører hva din kjære sier uten å legge tolkning og meninger i mellom dere. At du kan stryke din partner på kinnet eller holde hånden og selv kjenne at du blir berørt. Og at du tar i mot og kjenner dine egne følelser uten å la tankene fjerne deg fra dem.

Det handler om å vise seg selv for den andre slik du er. Når du viser din sårbarhet, glede og ekthet skaper du nærhet, mens ferdige meninger og råd skaper avstand.

Ved at du noen ganger bevisst tar i bruk sansene og la tankene fare åpner du opp for kjæreste følelsene.

Det er viktig at dere er klar over at dere begge lengter etter nærhet og at dere ofte skaper avstand og avviser hverandre uten at dere er klar over det. Når din kjære deler sine følelser med deg og du i beste mening møter disse følelsene med kloke råd og meninger er det en avvisning som trolig ingen av dere er klar over. Dere møtes på hver deres ”kanal”. Energien faller og et filter av meninger kommer i mellom dere.

Kjæreste-følelsene styrkes når dere forholder dere til følelse-realitetene slik de utfolderer seg:
 
  • Du kjenner inn og utrykker de følelese-realitetene som oppstår i deg akkurat nå, uten å hoppe over dem ved å flykte inn i tanker og meninger.
  • Du møter din partners uttrykte følelse-realiteter ved å respondere tilbake med dine følelse-realiteter. Du holder deg på følelse-kanalan og unngår å skifte kommunikasjons kanal ved å respondere med analyser, meninger og råd.
  • Du forholder deg til realitetene i hva du hører uten å legge dine tolkninger og meninger i mellom dere.
  • Du forholder deg til realitetene i hva du ser uten å legge et slør av tanker i mellom dere.

 

Les mer om Kjærlighet - hvordan få gnisten tilbake i parforholdet her:

 

Ønsker du å finne tilbake til følelsene og kjærligheten i parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Hjertets tale

Vær stille min Tanke

så jeg kan høre mitt Hjertets tale 

Vigdis Garbarek