Parterapi / Samlivsterapi i Bærum

I parterapien tar vi utgangspunkt i kommunikasjonen dere i mellom. Vi gir dere tilbakemelding hvordan dere påvirker hverandre, skaper nærhet eller avstand, misforstår hverandre eller håndterer uenighet. Gjennom samlivsterapien lærer dere at egen-kontakt med kropsfornemmelser, følelser og tankevirksomhet er selve grunnlaget for at det kan oppstå kontakt og nærhet dere i mellom. At det må være ”noen hjemme” for at det skal oppstå kontakt. Å stå frem som den du er uten maske.... Da får dere erfare den spennende og naturlige ”pardansen” der dere berører hverandre, trekker dere tilbake og berører hverandre på nytt.

I parterapien vil dere også bli mer bevisst den viktige balansen mellom samhørighet og det at dere er forskjellige. Vi fokuserer derfor også på parforholdets kvaliteter slik at dere får en tydeligere felles grunn å stå på. Da blir det også plass til egen personlighet, uenighet og konflikter. Ja, det gode parforholdet kjennetegnes ved en balanse mellom samhørighet/trygghet på den ene siden og fargerik uenighet på den andre.
I samlivsterapien hjelper vi dere til å gå igjennom konflikter på en konstruktiv måte. Vi kaller det å besøke hverandres virkelighet. Da kommer dere nærmere hverandre og kan oppleve at lidenskapen kommer tilbake!

Gjennom parterapien vil dere også erfare hvordan låste konflikter ofte har sin bakgrunn i hver deres historie. Ved erkjennelser og bevisstgjøring får dere hjelp til å sortere mellom deg selv, din historie og din partner. Da skaper dere et mer korrekt bilde av hverandre og får økt mulighet til samhandling preget av voksen kjærlig dialog.


Vårt tilbud om samlivsterapi gis i form av at kurstilbud som er bekrevet under "PARTERAPI FORLØP/KURS OG PRISER" nederst til høyre på denne siden.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en time eller mer informasjon.
 

 

 • HVEM ER VI

  Vi er to erfarne samlivsterapeuter med solid psykologisk utdanelse fra Høyskolen Norsk Gestaltinstitutt, samt spesialisering innen fagfeltet parterapi/familieterapi. Bente er i tillegg sertifisert veileder for ferdig utdannede psykoterapeuter og studenter, og har mangeårig erfaring som lærer for psykoterapi studenter. Ragnar er i tillegg til sin psykologiutdannelse også utdannet yogalærer og har en Masters Degree innen ledelse og organisasjon.

  LES MER
 • SLIK JOBBER VI

  Vi tar utgangspunkt i kommunikasjonen dere i mellom og hvoran dere skaper nærhet, avstand, misforståelser eller konflkter. Sammen med oss vil dere utvikle deres pardialog gjennom å dele deres tanker og følelser her og nå - intimiteten og kjærlighetens arena.

  LES MER
 • PARTERAPI - OPPLEGG OG PRISER

  RomForPar er et parterapi tilbud for enkeltpar som ønsker å jobbe med forholdet sitt. I arbeidet vektlegger vi at det skal være en god ballanse mellom dere i gode og trygge rammer. Vi tar utgangspunkt i de utfordinger og behov dere kommer og hjelper dere til å se hvordan dere kommuniserer. For mer informasjon om pris og opplegg:

  LES MER