Sjekk ut tolkninger før dere konkluderer hverandre

Vi beskriver her hvorledes vi tolker og vrir virkeligheten for å skape egen komfort, mening og orden for oss selv. Du kan med andre ord ikke stole på tolkningene dine.  Det er derfor svært viktig at du sjekker ut dine tolkninger av din partner før du konkluderer - og ta svaret du får på alvor.

Vi mennesker er ukomfortable med kaos og uorden. Når hjernen din mangler informasjon vil den derfor fylle ut og legge til for å skape orden og mening selv der det ikke er. Du skaper således den virkeligheten du trenger.
Din hjernes tolkningsprosess er med andre ord delvis utenfor din kontroll. Det er derfor svært god grunn til å sjekke ut dine tolkninger av din partner før du konkluderer - og å ta svaret du får på alvor.

Du kan trene på å bli mer klar over dine mønstermessige tilbøyligheter til å trekke frem noe og overse annet når du skaper din subjektive virkelighet. 

Da får du mulighet til å bli en klokere og mer bevisst partner:

  • Du blir mer ydmyk og mindre opptatt av å ha rett. Du vet ut fra deg selv at verden oppleves som ulik alt etter ståsted og bakgrunn.
  • Du blir mer nyskjerrig på hvordan din partner oppfatter verden og leter mer etter sanheter fremfor sanheten.
  • Du blir mer bevisst at din egen virkelighet endrer seg alt etter hvordan hjernen din konstruerer verden for å skape komfort, orden og mening - for deg selv. Du blir med andre ord mer klar over din egen "meningsproduksjon" slik at du kan si til deg selv: "Det er jo bare en mening som jeg kan velge å opprettholde eller velge å gi slipp på".

 

Les mer om Det bevisste parforhold her:

 

Ønsker du å lære om tolkninger og konklusjoner i parforholdet ?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Treet - ser du meg?

Jeg så at
du løp forbi
- igjen

Å, hvor det
ville glede meg
om du en dag
satt deg ned
i min skygge
og lot tiden
passere

................

Ser du meg?

Jeg er høyt her oppe
og lavt her nede

Jeg er
under føttene dine
og over hodet ditt

Ser du meg?

Toril Sonja Gravdal