Sunne forskjeller og konflikter i parforhold

I denne artikkelen viser vi at konflikter både er naturlig og nødvendig i et modent parforhold. Samtidig som det er viktig å finne andre strategier enn krangling for å håndtere uenighet. Vi beskriver en konkret pardialog som gir dere et effektivt verktøy for å håndtere konflikter.

Samhørighet, hengivelse og kjærlighet er bare levedyktig når det også er rom for å være annerledes, for uenighet og konflikter. Ja, konflikter er nødvendig i alle modne relasjoner. Et trygt parforhold gir klima for åpenhet om motsetninger. Uenighet kan da skape økt livsenergi og lidenskap og gjøre parforholdet levende.

I et utrygt parforhold gjemmes motsetningen under teppet og livsenergien i parforholdet reduseres. En mur av undertrykt motsetninger vokser mellom partnerne.

Krangling og ikke krangling blir såldes et paradoks. Det er selvfølgelig viktig å finne andre strategier enn krangling for å håndtere uenighet eller dumme handlinger.

En slik strategi er pardialogen:
Hvis dere ønsker å redusere kranglingen er det nødvendig å akseptere at dere er forskjellige og at dere ofte opplever samme situasjoner helt forskjellig. Dette gjelder for alle par og alle mennesker. Strategien er derfor å fjerne illusjonen om at det finnes en objektiv sannhet om hva som skjedde i situasjonen: Hva som ble sagt, hva som ble hørt eller hva som ble følt. Når illusjonen om den ene objektive sannheten legges til side, kan han og hun legge bort kampen om at egen versjon er den eneste riktige, mens den andres er feil. Kampen om en vinner og en taper erstattes med en konstruktiv lyttende dialog.

Dialogen går ut på å omdanne den illusoriske objektive sannheten til to likeverdige subjektive, unike og sannferdige versjoner.
Oppgaven består i (etter tur), for en liten stund, å legge sin egen versjon til side og virkelig lytte å ta på alvor den andres subjektive unike sannhet for deretter å kunne si: ”Nå skjønner jeg mye bedre hvordan det er å være deg, selv om det er helt annerledes for meg”. Etter en slik pardialog kan dere leve godt med begge virkelighetene uten en vinner og en taper. Vi kaller det å besøke hverandres virkelighet.

 

Les mer om Konflikter og krangling i parforhold her:

 

Ønsker du hjelp til å håndtere konflikter i parforholdet?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Velg din skjebne

Vær oppmerksom på dine tanker,
de blir lett til dine handlinger.

Vær oppmerksom på dine handlinger,
de blir lett til dine vaner.

Vær oppmerksom på dine vaner,
de blir lett til din karakter.

Vær oppmerksom på din karakter,
den blir lett til din skjebne.

Thich Thien-An