Viktige kommunikasjonsregler i parforhold

I denne artikkelen presenterer vi viktige kommunikasjonsregler i parforholdet. God par-kommunikasjon handler først og fremst om oppmerksomt nærvær. For å kommunisere nært og godt er det viktig at tanker, meninger eller dømming ikke overdøver det du faktisk ser, hører og føler i kommunikasjonen. Da risikere dere å se uten å se, høre uten å høre og fysisk berøre uten å bli berørt. Det skaper avstand. Den gode og nære par-kommunikasjonen skapes gjennom å ta sansene i bruk og følelsene på alvor. "Loose your mind and come to yours senses!"

 1. Husk at du er så uendelig mye mer enn tankene dine. Når du bringer din oppmerksomhet til hva du ser, hører og føler i øyeblikket skaper du en pause i strømmen av tanker og meninger. Kjærlighetens arena befinner seg i denne pausen. Dette er den viktigste suksess faktoren for kjærlighetsfull par-kommunikasjon. 
 2. Når du tar ansvar for deg selv, dine handlinger, følelser og reaksjoner styrker du deg selv og parforholdet. Når du skylder på din partner svekker du deg selv og parforholdet. 
 3. Deres kommunikasjon og reaksjonsmønster påvirkes i stor grad av følelsesklimaet dere vokst opp i som barn. Selverkjennelse om din egen bagasje kan derfor frigjøre deg og dere fra fortiden med tilhørene uhensiktsmessige (over)reaksjoner.
 4. Dere kan redusere de vonde konfliktene hvis dere begge erkjenner likeverdig ansvar i å skape en eskalerende kommunikasjonsform, der den ene blir avvisende og trekker seg tilbake og den andre blir pågående og argumenterende.
 5. Sjekk ut dine tolkninger av din partner ved å spørre om de stemmer. Godta svaret. Tolkning og konklusjon av hverandre skaper avstand.
 6. Når du snakker om deg selv sier du ”Jeg”. Unngå å bruke distanseordene ”man, du, en, det eller vi” om deg selv. Da skaper du avstand til deg selv og din partner.
 7. Unngå å si ”jeg føler at”. ”Å føle at” er ingen følelse, men snarere en mening eller en tanke. Gi heller uttrykk for de virkelige følelsene som oppstår: Jeg føler meg trist, glad, sint, rolig, redd, ensom, usikker, trett, energisk osv.
 8. Følelser som kjennes og uttrykkes avtar i styrke, mens følelser som undertrykkes kan føre til sinne, tilbaketrekking, depresjon eller angst.
 9. Ikke gjenta argumenter. Et argument blir ikke 10 ganger bedre ved å gjentas 10 ganger.
 10. Unngå å kritisere i utide. Fortell heller din kjære hva du trenger. ”Jeg savner deg” blir bedre mottatt enn ”du er aldri tilstede”. Mye og vedvarende kritikk skaper avstand, redusert livsenergi, resignasjon eller sinne.
 11. La uvesentligheter fare. Ta ansvar for å selv-regulere ubehaget uten å legge det over på den andre.  
 12. Lær dere å snakke med hverandre og ikke til hverandre. Ferdige meninger og "foredrag" skaper avstand.
 13. Dere har begge rett til å gjøre feil, erkjenne det og til å tilgi hverandre. Å akseptere din partners feil kan hjelpe deg til å akseptere dine egne. Sjansen er ganske høy for at du snart trenger å bli tilgitt selv.
 14. Kjærlige handlinger i form av et godt blikk, stryke på kinnet, holde hender eller å servere en god kopp te gir næring til kjærligheten. Når dere tar på hverandre i hverdagen påvirkes ”tilknytningshormonene” og følelsen av å være kjærester.

 

Les mer om Kommunikasjon i parforhold her:

 

Ønsker du å lære mer om kommunikasjon i parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Vågestykket

Mennesket må våge å se seg selv i øynene - se sannheten om seg selv.

I dette vågestykket skjer en renselse.

Stadig renselse er nøkkelen som åpner døren til hjertets rom.

Vigdis Garbarek